Time to market
zo snel als het licht

Materiaal bewerkenOp het gebied van laserbewerkingen van plaatwerk is Demar Laser B.V. een uitgesproken specialist die kennis en ervaring combineert met gevoel voor innovatie. Van ons mag u de ideeën verwachten die uw productietechnologie de juiste impulsen geven.

Een belangrijk aspect voor gebruikers van bewerkt plaat-materiaal is de snelle beschikbaarheid. Niet voor niets heeft
de term time-to-market hoge prioriteit bij onze relaties.

Conventioneel lassen of snijden is een arbeidsintensieve bewerking. Om die reden worden grote oplages meer dan eens uitbesteed in lage lonen landen. Bij laserlassen of snijden werkt de snelheid van deze hoogwaardige bewerking in uw voordeel.

DiagramAanzienlijk minder man-uren, geen transport naar lage lonen landen en een betere beheersing van het proces, zijn het gevolg.

Kortom, het resultaat overtreft de som der delen.