Registraties + voorwaarden: kies in menu linker kolom

Demar Laser B.V.

Directeur: Edwin ter Horst

Bank: ABN AMRO Bank  Hengelo, Rekeningnummer 59.05.10.223
IBAN: NL89ABNA0590510223
BIC:    ABNANL2A


Kamer van Koophandel Veluwe Twente, Enschede: Nr. 060 64 829
BTW-nummer NL 0077 09 274 B01


Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden of worden u op verzoek toegezonden.